Walter Benjamin ve Uluslararası İlişkiler: Bazı Kavram ve Eleştirilerin Uyarlanması

Mustafa Bozkurt Gürsoy

Özet

Bu makale Walter Benjamin’in birtakım fikir ve kavramlarının Uluslararası İlişkiler Teorisine yapabileceği katkıları tartışmak ve açıklamak amacını gütmektedir. İki ana bölümden oluşan makale birinci bölümünde, belli başlı Benjaminci kavram ve fikirleri açıklar, birbirleriyle bağdaştırır ve yorumlarken ikinci bölümünde ise bunların Uluslararası İlişkiler’de hangi şartlarda, hangi konularda ve hangi açılardan kullanılabileceğini tartışmaya sunar. İkinci bölümde iki temel tez mevcuttur: ilk olarak Benjamin’in “düşünce-resmi” kavramının disiplinimizde bir metot olarak ele alınabilirliği tartışılmakta ve burada Agamben’e atıflarda bulunulmakta; ikinci bölümün ikinci tezi çerçevesinde ise Benjamin’in olağanüstü hal ve egemenlik arasında kurduğu bağlantı, Uluslararası İlişkiler’e olağanüstü/istisnai hal ve İnşacılık teorisindeki anarşi arasında kurulan bir bağlantı üzerinden uyarlanmaya çalışılmaktadır. Benjamin kendi kurduğu bağlantıda büyük ölçüde Carl Schmitt’ten etkilendiği için tartışmaya o da dahil edilmekte ve bir mukayese yapılmaktadır. Sonucunda da ‘anarşinin askıya alınışı’ tabiri öne sürülüp bunun anarşinin sınır ve mümkünatını gösterebileceği iddia edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler Teorisi, Walter Benjamin, Uyarlama, Düşünce-resmi, Candan İbaret, İstisnacılık, Anarşi

PDF