Emmanuel Levinas ve Uluslararası İlişkiler

Özgün Ersin and İbrahim Muradov

Özet

Etik anlayışı Emmanuel Levinas’ın eserlerinin temelini oluşturmaktadır ve bu anlayış çerçevesi sadece iki birey arasındaki ilişkiyle sınırlı kalmamaktadır. Ben ve Öteki üzerinden yola çıkan Levinas toplum ilişkilerinde de etiği ön plana çıkartmaktadır. Bu makalenin temel hedefi Levinas’ın etik anlayışının Uluslararası İlişkiler disiplininde nasıl anlaşılması gerektiğinin yollarını aramaktır. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman makalede bu felsefi görüşün uluslararası ilişkilerde hâkim olan, devletlerin çıkar odaklı ilişkilerinden ziyade etiğin ön planda tutulduğu bir devletlerarası sorumluluk anlayışının yerleşmesine katkı sağlayabileceği iddia edilmektedir. Bireyin kendi bencilliğinden kurtularak Öteki’yi görmesi, Öteki’nin esiri olması ve diğer Öteki’leri ve onlara karşı da sonsuz sorumluluklarını fark etmesinin ardından siyaset ve hukuk düzeninin ortaya çıkışının doğallığını kabul ederken, Levinas bu düzenin nasıl daha iyiye götürülebileceği konusunda bizlere bir fikir vermektedir. Levinas’ın bütün bu tartışmaları sonucunda sunmakta olduğu ‘Etik’ tanımı bize günümüz Uluslararası İlişkiler anlayışını sorgulama imkânı vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Etik, Uluslararası İlişkiler, Öteki, Sivil Toplum

PDF