Editorial Team

Spectrum: Journal of Global Studies is published by the International
Relations Research Association based in Ankara/ Turkey.

Editor in Chief: Faruk Yalvaç
Managing Editor and Technical Manager: Tekin Baykız

Sahibi : Uluslararası İlişkiler Araştırmaları Derneği
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Faruk Yalvaç
Yayının Türü : Süreli, Yılda 2 Kez, Online

ISSN 1308-8432