Agamben ve Uluslararası İlişkiler: Çıplak Hayat ve İstisna Hali

İnci Bilgin and Safiye Merve Ütnü

Özet

Giorgio Agamben, kavram ve düşünceleriyle özellikle siyaset felsefesinde önemli bir yere sahip toplumsal düşünürlerden biridir. Egemen iktidar anlayışı içerisinde yeniden yorumladığı biyo-siyaset, istisna hali ve bunlar üzerine inşa ettiği çıplak hayat kavramı, onun düşüncesinin temel unsurlarını oluşturmaktadır. Bu makale, Agamben’in siyasi teorisine ve onun düşüncelerinin temelini oluşturan kavramlara değindikten sonra; bu kavramların göç, sınır politikaları ve terörle mücadele gibi Uluslararası İlişkiler disiplinine ilişkin konular çerçevesinde nasıl ele alındığını ve bu alana nasıl bir katkı sağladığını göstermeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Agamben’in siyasi teorisinin Uluslararası İlişkiler alanındaki bazı temel uygulamaları sunulup bunların getirdiği yeni perspektiften bahsedilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Agamben, İstisna Hali, Biyo-siyaset, Çıplak Hayat, Uluslararası İlişkiler.

PDF