Gayatri Chakravorty Spivak’ın Uluslararası İlişkiler Disiplinine Getirdiği Post-kolonyal Yorum

Nigar Shiralizade

Özet

Bu makalede Spivak’ın “mâdun”, “kadın cinselliği coğrafyası”, “medenileştirme misyonu”, “epistemik şiddet”, “dünyalaştırmak” gibi bazı kavramlarını Uluslararası İlişkiler disiplininin konuları çerçevesinde değerlendirecektir. Spivak’ın “mâdun” kelimesinin farklı kullanımı ve yorumunu inceleyerek tarihsel olaylarla günümüzün mukayeseli takdimi sonucu kendi yaklaşımını oluşturması özellikle dikkat çekicidir. Makale, Britanya’nın Hindistan’da 19.Yüzyılda uyguladığı emperyalist politikaların günümüz uyarlamasını ABD’nin Afganistan’a müdahalesiyle mukayese ederek, “yeni mâdunların” nasıl oluşturulduğunu değerlendirecektir. “Medenileştirme misyonu” ile kolonyal bölgelere müdahalede bulunan emperyalist güçlerin sadece “sert ve yumuşak güç” kullanımı ile değil, aynı zamanda epistemik şiddet ile mâdunlar üzerinde kurduğu hâkimiyeti anlatan Spivak’ın özellikle kadın mâdunların durumunun vahametine yaptığı vurgu incelenecektir. Makalede Spivak’ın hegemonik retoriğin etkileriyle bilgi ve kimlik oluşumu sonucu Hindistan, Afganistan gibi post-kolonyal bölgelerde kadınları “savunanların” bile aslında kadınların yerine “konuşarak” onları “susturduğu” ifade edilecektir.

Anahtar kelimeler: Spivak, Mâdun, Medenileştirme misyonu, Epistemik şiddet

PDF