Foucault ve Uluslararası İlişkiler: Yönetimsellik ve Biyopolitika

Mert CANGÖNÜL

Özet

Bu makale Michel Foucault’nun ve ondan esinlenen araştırmacıların Uluslararası İlişkiler disiplinine yönelik katkılarını yönetimsellik ve biyopolitika kavramları etrafında değerlendirmeyi hedeflemektedir. Literatürde, iktidar, devlet, nüfus ve (neo)liberalizm gibi günümüzün önemli konularına yönelik meydan okuyucu düşünceleri, Foucault’yu hala güncel tartışmaların önemli bir eleştirmeni kılmaktadır. Bu çerçevede, yönetimsellik ve biyopolitika kavramları, soğuk savaş sonrasında sıklıkla konu edilen, uluslararası göç, güvenlik, hastalıklar ve uluslararası organizasyonların artan faaliyetleri gibi meseleleri analiz etmek için sık sık kullanılmaktadır. Makalede bu kavramların disiplin içerisinde kullanımına dair örnekler verilecek ve Uluslararası İlişkilerle ilgilenen çalışmacılara sağladığı imkanlar tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Foucault, İktidar, Yönetimsellik, Biyopolitika, Uluslararası İlişkiler.

PDF